נוהל בקשה והענקת מלגות השתתפות בהוצאות נסיעה לצורך ראיונות עבודה בישראל

 
ScienceAbroad
משרד העליה והקליטה
 

משרד העלייה והקליטה באמצעות ScienceAbroad, ארגון המדענים הישראלים בחו"ל מציע מלגת השתתפות בהוצאות טיסה של חוקרים ישראלים המגיעים לישראל לראיונות עבודה.

מי זכאי למלגה?

 • בעלי תואר שני ומעלה העוסקים במחקר/פיתוח.
 • בעלי אזרחות ישראלית אשר שהו מחוץ לישראל לפחות שנתיים.
 • רשומים באתר משרד העלייה והקליטה ומילאו טופס בקשה לאישור עקרוני למעמד תושב חוזר.
 • רשומים כחברים בעמותת סיינסאברוד.
 • מעוניינים להיקלט בתעסוקה מדעית בישראל / בעלי רעיון למיזם טכנולוגי / יזמים עסקיים בעלי חברה טכנולוגית / בכירים בחברה הבודקים אפשרות להעברת המחקר והפיתוח לישראל או למימוש המיזם בארץ.
 • מתכננים לקיים בין ראיונות עבודה באקדמיה (לפחות אחד), בתעשייה או פגישות לקידום מיזם טכנולוגי.

מהו סכום המלגה ?

הסכום המקסימלי למלגה לראיונות במוסדות להשכלה גבוהה הינו 800$ ולא יותר מ-90% מעלות כרטיס הטיסה לישראל.

מועמד שיתראיין בתעשיה יהיה זכאי לתוספת של 100$ למלגה ועד למקסימום של 900$ או 90% מעלות כרטיס הטיסה לישראל.

כמה ראיונות נדרשים ?

ראיונות עבודה במוסדות להשכלה גבוהה

למשרת חבר סגל אקדמי בכיר –

2 ראיונות מול דיקן הפקולטה/יו"ר וועדת המינויים של הפקולטה, או 4 ראיונות מול מנהל מחלקה (100% מלגה ועד 800$)

ראיון בודד אצל דיקן או יו"ר ועדת המינויים או 2 ראיונות על ידי ראש מחלקה (50% מלגה ועד400$)

לתפקיד אחר באקדמיה –

4 ראיונות מול חבר הסגל האקדמי הבכיר (100% מלגה ועד 800$)

3 ראיונות מול חבר הסגל האקדמי הבכיר (75% מלגה ועד 600$)

2 ראיונות מול חבר הסגל האקדמי הבכיר (50% מלגה ועד 400$)

ראיונות עבודה בתעשיה/יזמות

4 ראיונות מול מנהל בכיר הקשור ישירות להעסקת המועמד (100% מלגה ועד 900$)

לצורך מניין הראיונות יחשבו:

ראיון לקידום מיזם טכנולוגי או להעתקת פעילותה של חברה לישראל עם אחד מהגורמים המפעילים את תכניות הרשות לחדשנות/מרכז השקעות/חממה טכנולוגית/קרן הון סיכון/חברה המתמחה בקידום פרויקט סיד/שותף סיכון/אחד מהמרכזים העסקיים של משרד העלייה והקליטה או מוקד סטארט אפ של אגף יזמות עסקית.

ראיון עבודה במחלקה מסוימת בבית חולים מול מנהל מחלקה/מנהל מכון (זכאות עד ל 800$ מלגה מלאה).

מתן הרצאה בכנס מקצועי או הצגת פוסטר בכנס מקצועי בישראל (יש לצרף הזמנה אישית מהמארגנים).

הערות:

 • הרצאות, סמינרים וראיונות עבודה באותה הפקולטה באותו המוסד יספרו כראיון אחד.
 • ראיונות בפקולטות שונות באותו מוסד ייספרו כראיונות נפרדים
 • סכומי ההחזר המפורטים בקריטריונים הינם מקסימאליים ויהיו נתונים לשינוי ע"פ החלטת וועדת ההיגוי.
 • המלגה הינה חד פעמית לכל פונה (לא ידונו בקשות למלגה של זוכי מלגות קודמים).
 • לא ניתן להגיש בקשה למימון מקביל של גורם ממשלתי נוסף (כגון הרשות לחדשנות)
 • התקציב השנתי לתוכנית זו מוגבל. הועדה שומרת לעצמה את הזכות לעצור את התכנית במהלך השנה התקציבית במקרה של ניצול משאבים מקסימלי. הודעה על כך תפורסם באתר של ScienceAbroad.