מלגות טיסה לראיונות

ScienceAbroad מציעה לחבריה – תכנית מלגות להשתתפות במימון כרטיסי טיסה לצורך הגעה לראיונות עבודה בישראל.  מועמדים שיתראיינו באקדמיה ויעמדו בתנאי מלגת הטיסה יזכו לסכום של 800$ ועד 90% מעלותו של כרטיס הטיסה לישראל. מועמדים שיתראיינו גם בתעשייה, יקבלו בנוסף לסכום המצוין לעיל מלגה נוספת על סך 100$ ועד למקסימום של 900$.